Download

Siguranţa şi luptă în mântuire: Efeseni 4-6.

Într-o lume în care viaţa se măsoară în funcţie de comoditate, rapiditate şi gratuităţi, nu ne miră ca şi în viaţa de credinţă, au apărut curente teologice care pledau înspre un creştinism “uşor” simplu şi fără responsabilităţi prea mari. Deconstructionismul, cu precădere în mediile evanghelice, a ajuns să atace fundamentele credinţei, încercând să redefinească harul, mântuirea, siguranţă sau pierderea ei. Ţelul lui Dumnezeu, de a-l duce pe om înspre o asemănare cu Cristos, este subtil înlocuit, prin redefinirea valorilor şi cerinţelor lui Dumnezeu după chipul şi asemănarea noastră. Astfel, se pledează înspre o intrare uşoară, simplă şi fără prea multe costuri în Împărăţia lui Dumnezeu dându-se o poliţă de asigurare ieftină şi o garanţie eternă chiar, indiferent de convingerile sau comportamentul credincioşilor. Această serie din capitolele 4-6 din Efeseni, încearcă să corecteze această traiectorie periculoasă a vieţii creştine, adresând exact acest subiect: siguranţă şi luptă în mântuire


01 Cristian Barbosu – Cum pot să mă schimb – Efeseni 4
01 Cristian Barbosu – Cum pot să mă schimb – Efeseni 4


02 Cristian Barbosu – Există intrare fară schimbare? – Efeseni 5a
02 Cristian Barbosu – Există intrare fară schimbare? – Efeseni 5a


03 Cristian Barbosu – Este siguranţa mântuirii condiţionată sau nu? – Efeseni 5b
03 Cristian Barbosu – Este siguranţa mântuirii condiţionată sau nu? – Efeseni 5b