Cristian Barbosu în Grecia

În aceste zile fratele Cristian a fost invitat în Atena împreună cu alţi pastori Harvest, ca vorbitor într-o conferinţă pentru păstorii evanghelici din Grecia. Duminică dimineaţa va predica în biserica New Life din Atena (adresă: 17KM Spaton Ave., Pallini), iar de luni până joi va susţine câteva prelegeri în siturile arheologice din Corint şi Creta unde Apostolul Pavel şi Tit au plantat biserici. Rugaţi-vă pentru el şi pentru oportunitatea de a ajuta la plantarea de noi biserici în Grecia.